Croeso i dudalen Adran yr Urdd Llithfaen

 

 

 

 

 

Bu edrych a gwrando ar holl dalentau disglair plant a phobl ifanc Cymru yn yr Eisteddfod yr wythnos ddiwethaf yn bleser a braint arbennig, fel bob amser. Ni allwn lai na bod yn falch o lwyddiant plant Ysgol Pentreuchaf yn y cystadlaethau llwyfan a’r gwaith celf fel ei gilydd gan feddwl yn ogystal am yr holl oriau o baratoi ac o ymdrechu ymhob ffordd wrth ymgyrraedd at y safonau uchel y buom yn dyst iddynt.

Hoffwn fachu ar y cyfle yma i ddiolch i'r staff a rhieni'r ysgol am eu ymroddiad â chefnogaeth er mwyn gofalu y caiff ein plant y cyfleoedd neilltuol a gynigia’r Urdd ar sawl lefel. Diolch am bob ymdrech ymhob Cylch a Sir, am hyfforddi, cludo, stiwardio a chodi arian, y cyfan oll yn rhan o sicrhau bod Y Gymraeg a’i diwylliant cyfoes o fewn cyrraedd pawb.

 

Gethin Elis Thomas
Prifathro Ysgol Pentreuchaf

 

------------------------------------------------------

urdd eryri Cliciwch ar y llun i weld beth sy'n digwydd yn Yr Urdd yn Eryri

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd