Tymhorau

Tymhorau Ysgol 2017 - 2018


TYMOR

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

 

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.

 

GWYLIAU

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth - 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 31 Awst 2018 (Gwyliau’r Hâf)

 

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

 

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

 

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

 

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr
Haf.

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd