Taith Weledol

 

 

Dewch ar daith weledol o amgylch yr ysgol

 

Tu Allan
Tu Mewn
Dosbarth Meithrin a Derbyn
     
Blwyddyn 1 a 2
Blwyddyn 3 a 4
Blwyddyn 5 a 6
     
Neuadd
Llyfrgell

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd