Ymwelwyr

 

logo siarter iaith
See it Make it Patagonia 150

Ffilm fer gan y disgyblion


Aps Cymraeg i'r Teulu
plant Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dathlu Gŵyl Ddewi
plant Dathlu Gŵyl Ddewi 2015 yng nghwmni aelodau o'r gymuned!

Parêd Pwllheli 2015
Disgyblion a rhieni Ysgol Pentreuchaf yn gorymdeithio drwy strydoedd Pwllheli i ddathlu ein Cymreictod ac ein cyfeillgarwch gyda Ysgol yr Hendre ym Mhatagonia yn ystod Parêd Pwllheli 2015.
plant llun

Tre'r Ceiri ddoe

Hyfforddiant dysgu Cymraeg ar gyfer rhieni

Yn dilyn yr holiadur anfonwyd cyn y gwyliau mae dalgylch Ysgolion Glan y Môr wedi trefnu hyfforddiant ar gyfer rhieni sydd eisiau dysgu Cymraeg. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yng nghaffi Taro Deg ym Mhwllheli. Sesiynau dwyawr fyddant unai yn y bore neu’r prynhawn pan fydd y plant yn yr ysgol. Cost y gyfres o ddeg fydd £22. A wnewch chi ddychwelyd y bonyn isod mor fuan ag sy’n bosib ac erbyn dydd Gwener, 19 Medi fan bellaf er mwyn i ni gael symud ymlaen i wneud y trefniadau. Bydd y gwersi wedyn yn gallu cychwyn ddechrau Hydref.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Isio gwella eich Cymraeg?
pamffled Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Enwog o Fri, Ardal Ni! - Hanes Rhys a Meinir

Beth yw y manteision o'm mhlentyn yn fod yn ddwy-ieithog

Cyflwyniad Siarter Iaith Ysgol Pentreuchaf 2014

Siân Glân

Siarter iaith Ysgol Pentreuchaf
clawr Cliciwch yma i weld y cyflwyniad (pdf)

Ymweld â set 'Rownd a Rownd' ar 03.04.14

set rownd a rownd Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd