Rhieni

 

Rhieni Ysgol Pentreuchaf


Dyma dudalennau lle cewch wybodaeth am Ysgol Pentreuchaf. Hefyd gallwch gael mynediad i Adran Ddiogel ar gyfer Rhieni.

 

Yn yr Adran Ddiogel mae Llythyrau, Albwm Lluniau, Wal Fideo a Fideo Gweithgareddau Awyr Agored. Os yr ydych wedi anghofio y Cyfrinair yna cysylltwch â'r ysgol. Fel arall defnyddiwch y botwn isod i fewngofnodi.

 

 

 

Canllawiau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 i Rieni a Gofalwyr - cliciwch yma

 

Fy Ysgol Leol - Gwybodaeth am Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma

 

Sunny Portal Info Report Ysgol Pentreuchaf - Awst 2018 (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

 

Hysbyseb Mynediad i Ysgol Gynradd 2016 - cliciwch yma

Ffurflen Mynediad Meithrin-Derbyn 2016 - cliciwch yma

Ffurflen Mynediad Ysgolion Iau 2016 - cliciwch yma

Llythyr Trefn Derbyn 2016 - cliciwch yma

Rhieni Newydd i'r Dosbarth Meithrin 2015 - cliciwch yma

Taflen Wybodaeth Ysgol Pentruchaf - cliciwch yma

Ffurflen Archebu Gwisg Ysgol a Rhestr Brisiau - cliciwch yma

Ffurflen Archebu Hwdis Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma

Ffurflen Archebu Pecyn Ymarfer Corff Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma

Cais am ganiatâd ar gyfer gwyliau teuluol - cliciwch yma

Ffurflen Caniatâd - Defnydd o'r Rhyngrwyd - cliciwch yma

Caniatâd ar gyfer ymweliadau addysgol lleol - cliciwch yma

Cytundeb Cartref/Ysgol - cliciwch yma

Caniatâd defnyddio lluniau/fideo o'ch plentyn - cliciwch yma

Canllawiau Amddiffyn Plant - cliciwch yma

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2016-2017 Ysgol Pentreuchaf

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Grant Amddifadedd Disgyblion 2015-2016 Ysgol Pentreuchaf

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth2015 - 2016 GAD / GGA:

Yn flynyddol mae Ysgol Pentreuchaf ynghyd ac ysgolion eraill yng Nghymru yn derbyn grantiau gan y Cynulliad. Trwy ein Hawdurdod Lleol, Gwynedd, mae’r ysgol yn derbyn Grant GAD (Grant Amddifadedd Disgyblion) a Grant GGA (Grant Gwella Addysg) er mwyn datblygu a gwella addysg y disgyblion. Mae dyraniad y grantiau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015 - 2016 fel a ganlyn:

 

>Dyraniad Grant GAD: £7,350

>Dyraniad Grant GGA: £7,016

 

Defnyddir y Grant GAD i gyflogi Athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol am 5 bore’r wythnos i dargedu grwpiau o ddisgyblion i ddatblygu Medrau Allweddol y disgyblion mewn llythrennedd, rhifedd a lles. Trwy hyn gwelir fod 100% o’r disgyblion o fewn y grwpiau targed yn gwneud cynnydd da a bod canlyniadau Llythrennedd a Rhifedd yr ysgol yng Nghyfnod Allweddol 2 a’r Cyfnod Sylfaen yn dda iawn.

Defnyddir y Grant GGA yn bennaf er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd, arweinyddiaeth ganol ac ansawdd y dysgu a’r addysgu drwy gyfrwng hyfforddiant ac adnoddau.

 Grant GAD Ysgol Pentreuchaf 2014/15 - cliciwch yma

 

 

Cofiwch gadw llygaid ar yr Hysbysfwrdd!

Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd