Pwy di pwy

Dyma restr o staff Ysgol Pentreuchaf

 

 

Mr Gethin Elis Thomas Prifathro ac Athro CA2
Mrs Einir Humphreys Dirprwy Bennaeth ac Athrawes Bl 3 a 4
Miss Fflur Williams Athrawes Bl 5 a 6 (Rhan Amser)
Miss Sara Jones Athrawes Cyfnod Sylfaen
Mrs Delyth Roberts Athrawes Cyfnod Sylfaen

Miss Angharad Jones

Uwch Gymorthydd Dosbarth Meithrin (rhan amser)
Mrs Bet Richards Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS
Mrs Heulwen Hughes Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS
Miss Julie Roberts Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CA2
Mrs Wendy Jones Cymhorthydd ADY

Miss Sophie Underwood

Cymhorthydd ADY

Mrs Nia Hicks

Cymhorthydd Dosbarth Meithrin
Mrs Julie Davies Cymhorthydd Dosbarth Bl. 3 a 4
Mrs Sioned Roberts-Williams Swyddog Gweinyddol
Mrs Sharon Jones Cogyddes
Mrs Ann Jones Cymhorthydd Cegin
Ms Ann Davies Gofalwraig
Miss Gwenllian Williams Glanhawraig


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd