Llywodraethwyr

Dyma restr o Lywodraethwyr Ysgol Pentreuchaf

 


Mrs Anwen Davies  
Mr Myrddin ap Dafydd  
Mrs Eirian Hughes  
Mrs Heulwen Hughes  
Mrs Einir Hughes  

Mr Gwyn Jones

Cadeirydd
Mrs Amanda Lloyd  
Mrs Eleri Jones  
Mr Silyn Roberts  
Mrs Melani Bartley Williams  

Mr Gethin Elis Thomas

Prifathro

 

Cliciwch yma i Ddarllen Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2015-2016


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd