Hybu Darllen


Mae Ysgol Pentreuchaf yn hybu darllen

 

Darllen 'da fi

 

gwefan hybu darllen

Mae'r wefan hon yn llawn syniadau i helpu eich plentyn ddarllen a mwynhau llyfrau.

 

Mae ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy'n barod i dreulio amser i rannu llyfrau a storiau gyda'u plant .

 

Dyma rai o'r manylion allweddol ....

"Byddwch yn esiampl da drwy ddarllen papurau newydd, cylchgronnau a nofelau eich hun. Cofiwch fod plant yn mwynhau copio oedolion!

Canolbwyntiwch ar y pethau cywir yn hytrach na beirniadu agweddau gwan. Os yw'r stori yn rhy anodd rhowch darn yn haws i'ch plentyn."

 

"Nid dim ond cyn cysgu mae plant yn hoffi darllen - darllenwch yn y bath, yn y parc neu ar y bws. Darllenwch lyfrau mae eich plentyn eisiau eu darllen. Cofiwch i beidio gorfodi eich plentyn i ddarllen a gorffenwch pan mae'r plentyn eisiau gorffen."

 

Cliciwch yma am linc i gemau i'ch plant chwarae i hybu darllen.

 

darllen yn well

Darllen yn well

 

"Mae’n bywydau ni gyd yn brysur, ond mae treulio deng munud yn darllen gyda’ch plentyn yn eu helpu nhw i ddod fewn i’r arfer o ddarllen am hwyl."


Mae fideos gan arwyr o'r byd chwaraeon ar y wefan hon. Cliciwch yma i'w gweld ac i gael syniadau i helpu eich plentyn.

 

 

Dyma fwy o linciau defnyddiol:-

 

Cyngor Llyfrau Cymru - Gwybodaeth am lyfrau Cymraeg i blant a llyfrau Saesneg o Gymru

Cebeebies - Cyngor a gwybodaeth ynglyn â datblygiad iaith a helpu plant i ddarllen

Literacy Trust - Gwefan yn cynnig cyngor am ddarllen gyda phlant o wahanol oedran ac am dewis llyfrau a rhestr o ddolenni cyswllt defnyddiol

Top marks - Cyngor ynglyn â gwrando ar eich plentyn yn darllen

Booktrust - yn cynnig cyngor ar rannu llyfrau ac ystod eang o restrau llyfrau ar gyfer plant o bob oedran

Ffederasiwn Grwpiau Llyfrau Plant - gall roi rhestrau llyfrau am ddim

 

Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd