Rhieni



 

In this section you will find information about Ysgol Pentreuchaf. You can also use the Login to access the Parents' Secure Area.

 

In the Secure Area you will find Letters, Photo Album, Video Wall and Outddor Activities VIdeo. If you have forgotten the Password please contact the school. Otherwise use the button below to login.


 

 

 

Reading and Numeracy Tests in Wales 2017 Information for Parents and Carers - click here

 

My Local School - Information about Ysgol Pentreuchaf - click here

 

Sunny Portal Info Report Ysgol Pentreuchaf - August 2018 - click here


Admission to Primary School Advert 2016 - click here

Nursery-Reception Admission Form 2016 - click here

Junior School Admission Form 2016 - click here

Llythyr Trefn Derbyn 2016 (Welsh only available) - click here

Nursery Class New Parents 2015 - click here

Ysgol Pentreuchaf Information Sheet - click here

School Uniform Order Form & Price List - click here

School Hoodies Order Form & Price List - click here

School Sport’s kit Order Form & Price List - click here

Request for permission for family holiday - click here

Consent form - Use of Internet - click here

Consent for local educational visits - click here

Home/School Agreement - click here

Permission to use photographs/videos of your child - click here

Child Protection Procedures - click here

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2016-2017 Ysgol Pentreuchaf (Welsh only available)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Grant Amddifadedd Disgyblion 2015-2016 Ysgol Pentreuchaf (Welsh only available)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


2015 - 2016 GAD / GGA: (Welsh only available)

Yn flynyddol mae Ysgol Pentreuchaf ynghyd ac ysgolion eraill yng Nghymru yn derbyn grantiau gan y Cynulliad. Trwy ein Hawdurdod Lleol, Gwynedd, mae’r ysgol yn derbyn Grant GAD (Grant Amddifadedd Disgyblion) a Grant GGA (Grant Gwella Addysg) er mwyn datblygu a gwella addysg y disgyblion. Mae dyraniad y grantiau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015 - 2016 fel a ganlyn:

 

>Dyraniad Grant GAD: £7,350

>Dyraniad Grant GGA: £7,016

 

Defnyddir y Grant GAD i gyflogi Athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol am 5 bore’r wythnos i dargedu grwpiau o ddisgyblion i ddatblygu Medrau Allweddol y disgyblion mewn llythrennedd, rhifedd a lles. Trwy hyn gwelir fod 100% o’r disgyblion o fewn y grwpiau targed yn gwneud cynnydd da a bod canlyniadau Llythrennedd a Rhifedd yr ysgol yng Nghyfnod Allweddol 2 a’r Cyfnod Sylfaen yn dda iawn.

Defnyddir y Grant GGA yn bennaf er mwyn datblygu llythrennedd, rhifedd, arweinyddiaeth ganol ac ansawdd y dysgu a’r addysgu drwy gyfrwng hyfforddiant ac adnoddau.

 


 

Ysgol Pentreuchaf PDG Grant 2014/15 - click here

 

 

 

Remember to take a look at the Noticeboard!


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Phone Number: (01758) 750600
E-mail: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Copyright © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Website by Delwedd