Partneriaeth Awyr Agored


 

Ysgol Pentreuchaf promote outdoor activities

 

 

 

 

 

 

 

 

To see a video of Ysgol Pentreuchaf pupils taking part in numerous outdoor activities go to the Parents' Secure Area - click here

 Ysgol Pentreuchaf Outdoor Partnership Award

 

logo


A message from Year 6 pupils


Rydym ni yn Ysgol Pentreuchaf yn rhan o grwp fach o ysgolion o Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy sydd yn cymryd rhan mewn cynllun peilot estynedig o'r wobr a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Awyr Agored, mewn cysylltiad a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Cafodd y cynllun ei threialu yn wreiddiol gan chwe ysgol, dros gyfnod o ddwy flynedd, ac ar ôl derbyn adborth ac adroddiad gwerthuso gan 'Celtica Mapping', ail-ysgrifennwyd y canllawiau. Yn sgil hyn, ymestynnwyd y cynllun peilot am flwyddyn arall, gyda chyfraniad deg ysgol ychwanegol.

 

Rydym wedi bod yn hynod o brysur dros y ddwy flynedd ddiwethaf, er gwaethaf y tywydd garw. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio'n galed ar yr adran seiclo, aethym ar drip preswyl i wersyll yr Urdd, Glan Llyn ddwywaith ac i fynydda i Rhyd Ddu, cawsom gwrs cyfeiriannu, taith i Ynys Enlli a llawer mwy! Rydym yn mynd ar gwrs preswyl arall i'r brifddinas wythnos nesaf!

Ewch ar wefan y bartneriaeth am fwy o wybodaeth www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk
Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Phone Number: (01758) 750600
E-mail: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Copyright © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Website by Delwedd