Ysgol Pentreuchaf have hard working friends

 

 

 

 

 

 

 

Cyfeillion Yr Ysgol 8/5/13 (Welsh only at this time)

Yn bresennol: Clare (Cadeirydd) Einir; Wendy; Eirian; Einir; Llio; Gethin.

Taith Gerdded. 15/6/13

Posteri - plant
John Dilwyn am gyflwyno'r daith ar y nos Iau 13/6/13 yn neuadd yr ysgol.
£5 am y daith - talu ar y nos Iau 13/5/13 cynnwys paned (nos Iau) Taith i gychwyn am 1pm GET wedi cysylltu hefo John Dilwyn i newid amser.
Wendy prynu diodydd
Cysyllu hefo Cerddwyr Llyn, y wasg...
Baner i hysbysebu'r daith a Hirddydd Haf...plant.
Plant yn cynhyrchu taflenni adnabod blodau gwyllt.
John Dilwyn i arwain y daith.

 

Gwyl Hirddydd Haf (yn syth wedi'r daith gerdded) 15/6/13

Posteri
BBQ (CL holi Povey) - GET gofyn i Joni. Claire i gael y cig (oinc oinc) Castell neidio (GET wedi cysylltu hefo'r cwmni o Drefor ond mae nhw wedi rhoi'r gorau iddi...wedi cael manylion un arall o ardal Abererch...GET am gysylltu) Trampoîn Gyrn Goch - CL am holi.
Gemau - tug of war; taflu wellington ac ati...
CL am archebu gasibo (£49 ar y wê)
LM am gael rhewgell. EH - stondin hufen iâ.
WJ a paned.
EM - tocynnau bbq. £2 byrger a sosej am £?.
Cathy Llyfnwy - tombolau
Eryl raffl
CL a EH - gemau.
Angen prynu diodydd, tê ac ati.

Gwirfoddolwyr i 'dwtio'r ardd!
LM a CL am son ar eu tudalenau Facebook!

Diolch am eich cefnogaeth.


 

gwyliau urdd i'r teulu

Nodyn i dynnu eich sylw at y Gwyliau Teulu mae'r Urdd yn eu trefnu yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn.

Mae hwn y gyfle gwych i deuluoedd ddod at eu gilydd i fwynhau gweithgareddau ar gyfer pawb be bynnag fo'i hoed. Noder hefyd y cyfraniad o 10% o bris gwyliau a wneir i Gymdeithasau Rhieni ac Athrawon neu Bwyllgorau Apel Eisteddfod os y daw grwp o deuluoedd gyda'i gilydd - click here for family holidays that can earn money for the Friends of the School

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Phone Number: (01758) 750600
E-mail: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Copyright © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Website by Delwedd